-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۳, پنجشنبه

پاکستان: روابط با امریکا را بازنگری می کنیم

به گزارش اوت لوک اندیا، خرم دستگیرخان وزیردفاع پاکستان گفته است که پاکستان در روابط خود با امریکا «تجدید نظر» می کند. وی امریکا را متهم کرد که «تهدیدها» از ناحیه هند به پاکستان را نادیده می گیرد. وی گفت که راضی کردن امریکا از سوی پاکستان دیگر محال است. وی گفت: ما حاضریم دیدگاه های منطقی خویش را برای شما براساس اسناد و مدارک مطرح کنیم. ما موضع خود را تشریح خواهیم کرد.؛ مگر قانع کردن آن ها برای ما مقدور نیست.»