-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۸, شنبه

حق فتوای زنان عربستان/ عواقب این تیز روی قابل کنترول است؟

اشاره: پوستین فرسوده اسلام سنتی را دور می اندازند.
مجلس شورای عربستان سعودی برای اولین بار به زنان اجازه صدور فتوا داده است.
۱۰۷ عضو شورا از میان ۱۵۰ عضو به این مصوبه رای مثبت داده‌اند.
اما این مصوبه زمانی اجرایی می‌شود که شورای سلطنتی از میان مفتی‌های زن چند نفر را به عنوان اعضایی که اجازه صدور فتوا دارند، انتخاب کند.
حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، صدور اجازه فتوا برای زنان را اتفاقی مهم توصیف کرد و گفت از زمانی که موضوع مرجعیت مطرح شده، زنان اجازه صدور فتوا نداشته‌اند.