-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

نشریه نشنل انترست به نقل از جنرال بازنشسته امریکا جان آلن نوشته است که به پیروی از استراتژی فعلی کاخ سفید احتمال دارد امریکا تا شانزده سال دیگر و شاید در طی چندین نسل دیگر درافغانستان باقی بماند. نشریه می گوید که موعد ادامه کمک‎های امریکا به این کشور جنگ زده محدود نشده‎است.