-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

کوره کردستان داغ تر می شود

پیک نت: صلاح الدین دمیرتاش از رهبران حزب دمکراتیک خلق ها که بنا به حکم قوۀ قضایی اردوغان در شهر ادیرنه، واقع در مرز سه کشور ترکیه-بلغارستان-یونان، تحت بازداشت می باشد طی نوشته ای با عنوان "در راستای همه پرسی در جنوب"، مواضع خود در قبال همه پرسی 25 سپتامبر در اقلیم کردستان عراق را اعلام نمود. فرازهایی از نوشتۀ دمیرتاش که در روزنامۀ "دمکراسی آزادیخواه" منتشر شده چنین است:
"کرد ها نیز همچون تمامی خلق های جهان صاحب حق تعیین سرنوشت در خاک مادری شان می باشند و راه و روش استفاده از این حق تنها منوط به تصمیم و ارادۀ آن خلق است. مخالفت و عدم احترام به این حق که حاصل تجربیات و مبارزات چند صد سالۀ خلق ها بوده و به عنوان یک اصل  در منشور سازمان ملل متحد ثبت شده،  تنها و تنها به معنای نژادپرستی و فاشیسم می باشد. استقلال برای کردها همچون شیر مادر حلال است  و همه موظف به احترام به هر نوع تصمیم حاصله از ارادۀ مشترک این خلق می باشند.
ولی در کنار تمامی اینها، برخی پیشنهادات و نگرانی های در خور تاملی نیز موجود می باشد که خلق کرد و حرکت سیاسی این خلق می بایست به آن دقت نموده و نباید بی توجه از کنار آن بگذرد. نگرانی هایی ناشی از برباد دادن فرصت استقلالی که محصول بلوغ یک صد سال مبارزه و فداکاری های این خلق است.  زیرا که این روند بدون در نظر گرفتن پیشنهادات جدی و دوستانه، و با به مخاطره انداختن خلق کرد، و با تکیه بر مدل قرن گذشته مبنی بر ایجاد روابط و اتحادهایی پیش می رود که در یک آن می تواند کردها را با سختی و خطرهای بزرگتری مواجه سازد.