-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۱, سه‌شنبه


مدیریت آب افغانستان یکی از امکانات عظیم رقابتی بین کشور های منطقه و جهان است. هندی ها از سال ها به این سو، با توجه به اهمیت حیاتی و استراتیژیک آب های افغانستان برنامه های خویش را تدوین کرده اند. بند سلما بیان بخشی از حسن نیت نسبت به این مسآله بود. حتی آن ها در زمان حکومت استاد ربانی با شادروان احمد شاه مسعود در مورد اهمیت استراتیژیک آب افغانستان در دهه های آتی مسایلی را مطرح کرده بودند. تا جایی که من دریافته ام هندی ها به حدی درین برنامه جدی اند که که عندالزوم حاضر اند با تمام کشور ها بجنگند حتی با امریکا. اکونومیک تایمز درتازه ترین گزارش نوشته است که  صلاح الدین ربانی در دیدار جاری از دهلی مدیریت آب کابل و چاریکار را دم نقد به گونه رسمی با هندی ها درمیان گذاشته و توافقی هم به امضاء رسیده است.