-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

اختراع فصل جدید دشمنی امریکا با طالبان

نکات مشخص درسخنرانی ترمپ در مجمع سازمان ملل متحد در رابطه به افغانستان: 
ما باید کشورهایی پشتیبان طالبان، القاعده و حزب الله را وادار به دادن پاسخ کنیم.
ما جدول زمانی غیرواقعی را که سیاستگران امریکا در رابطه به خروج ازافغانستان وضع کردند، نمی پذیریم. من تمام قواعد خودمان را در جنگ با طالبان و دیگر گروه های هراس افگن، دگرگون کردم. دونالد ترامپ گروه طالبان را به مثابه يك گروه تروريستي هم طراز القاعده و حزب الله لبنان توصیف کرد که باید درهم کوبیده شود.