-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۲, چهارشنبه

شکل گیری محور سیاسی دراطراف احمد ولی مسعود

انگلیس ها در مسیر انتخابات بعدی، ظاهرن توجه شان را به احمدولی واحمد مسعود به عنوان سیاستمداران میانه رو و ریزرفی معطوف کرده اند. با احراز یک موقعیت مهم از سوی احمد ولی درنظام آینده هیچ یک از سیاسیون جمیعت و شورای نظار علیه وی دست به سرپیچی نخواهند زد.
از زمان روی صحنه آمدن ترمپ، اوضاع عوض شده و سیاست حذف و سرکوب ارگ باطل شده است. ازین قرار، جمیعت و شورای نظار از برزخ بحران و بی سرنوشتی که به اثر سعی و سبوتاژ دکترغنی- اتمر درآن گرفتار آمده بود آرام آرام درحال بیرون شدن است. احمد ولی حلقه وصل میان قدرت های رقیب منطقه ای نیز به حساب می رود. به نظر می رسد کاریزمای احمد شاه مسعود هنوز می تواند بخشی از تلاش سازنده برای ساختن و حفظ نظام سیاسی در افغانستان باشد. مولفه اصلی این تحرکات جدید آن است تا شورای نجات افغانستان نباید به حیث یک جبهه نظامی به دامن ایران و روسیه سقوط کند.