-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

جاوید کوهستانی: امریکا طالبان روسی را سرکوب خواهد کرد

دربرنامه «بازنگاه»:
آمریکا در حال حاضر از شکست آینده خود در جنگ افغانستان ترسیده است. به همین دلیل سعی کرده است در این استراتژی تازه جدی تر عمل کند و نیروهای خود را بازگشت داده است. همچنین از قدرت گرفتن روسیه و چین هراس پیدا کرده است و از تسلط آنها در منطقه واهمه دارد. در استراتژی تازه به این دلیل طالبان را مورد هدف قرار می دهد چرا که حالا این طالبان زیر پرچم روسیه رفته اند واز جانب آن ها حمایت می شوند و قطعا با آن بخشی از طالبان مبارزه خواهد کرد که از جانب روسیه حمایت می شوند.