-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه

به نقل از منابع غیر حکومتی خبرمی رسد که دکترغنی به دنبال یافتن یک فرد مناسب است تا به حیث والی بلخ برگزیند. مشورت های ایشان با سفیر امریکا،‌ دکترعبدالله و استاد سیاف درین باره به پایان رسیده است.