-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

شرح اتحاد روسیه - پاکستان ازطریق راکت کوبی برکابل

چطور شد که به پیشواز پیاده شدن جیمز متیس وستولنبرگ به کابل، نه یکی دوتا، بل نزدیک به یک درجن راکت درحول وحوش فرودگاه کابل فرود آمدند؟ این یک پیام دپلوماتیک به زبان موشک از نشانی بازیگران تاثیرگذار منطقه در بحران کشور است نه پیام صرفن طالبان. فرماندهان و سران کاخ سفید درک می کنند که جهش ناگهانی یک دسته راکت که این چنین درگذشته پیشینه نداشت، در واقع بازگویی سیاست روسیه - پاکستان در قبال ادامه حضور امریکا در افغانستان است. روس ها ظرف سه ماه دو بار از مقامات امریکایی خواسته اند که برای خروج کامل از افغانستان آماده شود. لاوروف همین دوهفته پیش، رویکرد بیشتر نظامی ترمپ در افغانستان را «پوچ وفایده» توصیف کرده بود. صدراعظم پاکستان که به قول احمد رشید ژورنالیست پاکستانی، کاملن نظرات آی اس آی و اردوی آن کشور را بازتاب می داد، قبلن گفته بود که استراتیژی جدید ترمپ هرگز چانس پیروزی نخواهد داشت.