-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۸, شنبه

افزایش تقابل دو باره بین ایران و امریکا

اخیرا مشخص شده که حکومت ایران کمکهای خود را به حزب الله لبنان چهار برابر کرده است. به گفته یک مقام آمریکايی، اینگونه حمایت ها از گروههای افراطی، منطقه را به سمت فروپاشی میبرد.
بنا به گزارشها، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بحث همکاریهای مخرب رژیم ایران و حزب‌الله لبنان برای ایجاد تنش بیشتر در منطقه مطرح شد. با توجه به موضع تند تر ترمپ در برابر طالبان درافغانستان، احتمال افزایش کمک های نظامی ایران به طالبان وجود دارد.