-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

لگد پرانی امان الله پیمان به میراث تاریخی- فرهنگی افغانستان

امان‌الله پیمان، نمایندۀ بدخشان در پارلمان می‌گوید طالبان با نابودکردن مجسمه‌های بودا در بامیان کار با ارزشی کردند.

آقای پیمان ظاهرن زیرتأثیر جذبه کشتارمسلمانان در برما چنین فرموده است. وی در فیسبوکش نوشته‌است، باارزش‌ترین کاری را که طالبان در زمان بودن‌شان در بامیان انجام دادند، انفجار مجسمۀ کثیف بودا بود. سرگیجه امان الله پیمان به همین جا ختم نشده و چنین نسخه پیچیده است: «تپه‌یی که مجسمه‌های بودا در آن بودند نیز باید هموار گردد.»

او می‌گوید ما نمی‌خواهیم با استفاده از نام کثیف‌ترین بشر روی زمین و با استقبال از مجسمۀ آن، نان بخوریم.