-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۵, شنبه

رادیو آسیای میانه دوشنبه: ابراهیم عثماناو، سابق مشاور رئیس جمهور تاجیکستان و حالا رهبر مرکز «گفت‌وگوی تمدن‌ها» در دوشنبه، می‌گوید، افغانستان و مردمش ۴۰ سال پسین رنج و آزار زیاد را تحمل کردند و مردم و حکومت تاجیکستان همیشه با آن‌ها همدرد و همدرک بودند.

وی افزود، تاجیکستان، افغانستان را همیشه یک کشور مستقل می‌شناسد و هر کاری را که برای به پایان رسیدن بحران۴۰ ساله کشور همسایه‌اش ضرور است، انجام خواهد داد: « زیرا سرنوشت مردم افغانستان، همه خلق و اقوام افغانستان، برای ما مردم تاجیکستان هیچ‌گاه بیگانه نبود و بیگانه نمی‌شود. ما به‌این حقیقت همیشه توجّه داریم.»