-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۷, جمعه

تصویر مخدوش ایران در قضیه کردستان عراق

عدّه‌ای از کارشناسان درتاجکستان اظهار تعجّب‌ می‌کنند، که جمهوری اسلامی ایران در رابطه به کردستان عراق از اسرائیل پیشدستی نکرد. به‌ گفته آن‌ها، قبل از همه باید ایران برای تشکیل یک کشور ایرانی منفعتدار باشد.
خلوتشاه محمود، کارشناس در امور منطقه، بر این نظر است، که تهران برد تاریخی را به باخت تبدل داد:« ایران روی ادیالوژی مذهبی‌اش چنان استوار ایستاده است، که این را کُردها ندارند. کُردها اهل سنّتند، کُردهای یزیدی نیز هستند، که هیچ یکی مقبول نظام جمهوری اسلامی نیستند. کُردهای خود ایران به نظام اسلامی پسند نیستند. اگر در گذشته کُردهای ایران تحت سلطه ایدئولوژی-دینی حکمران می‌رفتند، حتماً که ایران به آن‌ها یک خودمختاری به خاطر توسعه به دیگر قلمروهای کُرد‌نشین منطقه را می‌داد. از این خاطر، یک عرب شیعه برای نظام اسلامی بهتر از یک ایرانی سنّی است»