-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۸, شنبه

آیا حسن روحانی منتظر وقوع جنگ است؟

روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: امام حسین نه تنها مظهر ایستادگی، شجاعت و ایثار بلکه امام صلح و فتوب هم بود. 
روحانی نوشت: زمانی که لشکر حر مقابل کاروان امام حسین قرا گرفت و مانع از این شد که امام حسین راهی غیر از راه کوفه را برگزیند زهیر به امام پیشنهاد کرد که اگر کار ما با این‌ها به جنگ کشیده می‌شود، امروز جنگ را شروع کنیم؛ چراکه تعداد آنها کمتر و احتمال پیروزی و موفقیت ما خیلی بیشتر از است تا اینکه صبر کنیم و لشکریان فراوان دیگری از راه برسند. امام حسین فرمود "زهیر، من کسی نیستم که آغازگر جنگ باشم." امام حسین نه تنها مظهر ایستادگی، شجاعت و ایثار بلکه امام صلح و فتوب هم بود.