-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

تشویش نیویورک تایمز از شکست امریکا دربرابر پاکستان

دکترغنی با تکرار سخنان ترمپ در نیویورک اظهار داشت که هرگاه اگر پاکستان در رویکرد خویش نسبت به افغانستان تجدید نظر نکند، با توجه به استراتیژی جدید امریکا متحمل عواقب سیاست های خویش خواهند شد. 
اما روزنامه نیویورک تایمز نسبت به تاوان احتمالی که پاکستان از بابت ادامه سیاست خود خواهد پرداخت اعتماد چندانی ندارد. این روزنامه نوشت:  پیروزی استراتژی رئیس جمهور ترمپ در رابطه با افغانستان درگرو این مسآله است که پاکستان تا چه میزانی در جلوگیری از حملات از خاک این‌کشور بر افغانستان وارد اقدام می شود و تا چه حد مانع حرکت این گروه‌ها به آنسوی مرز می‌شود.
اشاره: سیاستگران امریکا قطعن می دانند که پاکستان یک مو از موضع همیشه گی خویش عقب نشینی نخواهد کرد.