-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۱, شنبه

حکمتیار بر منبر بود یا در برنده کدام تعمیر؟

حکمتیار کباب کباب جلوس کردن بر منبر مسجد جامع پل خشتی است. جنرال ضیاء الحق هم چنین خوابی دیده بود. احمد شاه مسعود،  خواب های آشفته هر دو را تباه کرد. نائب روح ضیاء الحق، جنرال مشرف است که همچو روح خبیثه سرگردان، هرجا که می رود، همچنان بر تن زخمی افغانستان دندان می زند. امروز که تصویر حکمتیار بر منبر کدام مسجدی در کدام ناکجا آباد را دیدم، جلوس ابوبکربغدادی درمسجد جامع موصل به خاطرم آمد. چقدر این دو جلوس با هم مشابه اند! هردو، عجیب،غم انگیز و طنزی اند. حکمتیار درتاریخ به ملانصرالدین سیاسی زبان زد خاص و عام خواهد شد. او چیزهایی میگوید دراماتیک، بیشتر از حد معمول غیرقابل باور، به شدت انتقامی اما درعین حال سطحی. من به شخصه به یاد دارم که وی سه بار بیعت اعلام کرد: اول به طالبان، دوم به القاعده، سوم به داعش. همه اش اعلامیه های رسمی و تصویری اند.