-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۴, جمعه

امریکا راهی ندارد جز این که بادام تلخ پاکستان را بجود و نشان دهد که خیلی با مزه است

هندوستان تایمزبه نقل از جان براس سفیر جدید امریکا برای افغانستان نوشته است که ماموریت امریکا درافغانستان بدون همکاری پاکستان به جایی نمی رسد و این کشور در امر مقابله با «چالش های عمده» یک مرجع به حساب می آید. جان براس که درکنگره سخن می گفت اظهار داشت که وی تلاش خواهد کرد که برای حل مشکل بین امریکا و پاکستان یک راه مناسبتی پیدا کند. وی گفته است که پاکستان قادر است با تقویت طالبان و تهیه برنامه های حمله دو باره آنان را آماده پیکار بسازد و ما درین رابطه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.