-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

گام بلند حامد کرزی به سوی عصر تازه سیاسی

شورای نجات، درقدم اول خودش به نجات نیاز دارد.
دولت کابل وامریکایی ها به دور آن ها حلقه بسته اند. حامدکرزی خیلی سروقت دست وآستین بر زده است. هرچند ائتلاف احتمالی «شورای نجات» و دودمان احمد شاه مسعود در یک ائتلاف سیاسی با حامد کرزی، درگام نخست مشکلات داخلی ومنطقه ای به بار خواهد آورد؛ اما هیچ گزینه پایدار دیگری درمیان نیست. اداره غنی- اتمر، تلاش ناکام برای کشانیدن ناکامی های تاریخی «گذشته» به آینده نظام سازی بود. از آوردن گلبدین هم به غیر از بدنامی، هیچ مفادی حاصل نکردند. کرزی متوجه شکست قطعی آن ها شده است و حالا تنها سکاندار سیاسی که بار دیگر همه را به دورخودش جمع کند، جز خودش کس دیگری را درصحنه نمی بیند. شورای نجات و احمدولی راه دیگری جز حرکت درهمین مسیر ندارند. امریکایی ها در واقع نخستین بررسی ها برای خروج کامل از افغانستان را از مدت ها پیش آغاز کرده اند. کرزی قصد دارد با چهره ای جدید از دل یک لویه جرگه اضطراری سر برآورد و امریکایی ها را دربرابر یک عمل انجام شده قرار بدهد. ازین قرار، یک معامله متفاوت تر بین امریکا و کرزی متصور است. افغانستان با معامله ها اداره شده است. قدرت ها بدون معامله با جریان های متضاد، در دریای خون فرو می روند.