-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲, یکشنبه

سفر وزیردفاع امریکا به دهلی

به گزارش منابع بین المللی، وزیردفاع امریکا روز دوشنبه رهسپار دهلی جدید خواهد شد تا با صدراعظم هند در مورد وضعیت افغانستان و همکاری های مشترک بین دو کشور گفت و گو کند. در برنامه سفر ماتیس به دهلی واگذاری جنگنده جت های پیشرفته و هواپیما های بی سرنشین به هند گنجانیده است. یک بیانیه پنتاگون می گوید که هند از نظر امریکا یک همکار با نفوذ است و همکاری های مشترک بین دو کشور فراتر از حوزه جنوب آسیا می باشد.
بیانیه پنتاگون مشعر است که ماتیس درین سفر از مقامات هندی به خاطر سهم گیری آن کشور در تقویت دموکراسی، ثبات وامنیت در افغانستان قدردانی خواهد کرد.