-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

جیمزماتیس صد بار دیگر به کابل بیاید، بن بست چندلایه شکسته نخواهد شد

حال که دیدار جیمز ماتیس از دهلی وکابل تمام شد، منتظر باید بود که از ماه آینده به بعد ما شاهد چه ماجراهایی متفاوت تر از شعبده بازی های شانزده ساله اخیر خواهیم بود؟ متفقین به رهبری روسیه، بخش اعظم زمین و زمینه را از امریکایی ها در منطقه گرفته اند. رویکرد های امریکایی همه اش رجحان دهی به مراحل عملیاتی خود شان بود. امریکایی ها هنوز با «مردم افغانستان» دست اتحاد نداده اند. قوی ترین خطر برای آن ها همین موضوع است.استقرار گروپ عملیاتی کوچک درکابل، مثل پل هوایی لرزان بی ستون است که سخت شکننده است. امریکا تمامی برنامه های جهانی به هدف تقویت چهارچوب های اقتصادی افغانستان را کنار گذاشته است.