-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه

حکمتیار روز اول آمدن در ارگ، خودش را قیم، مخلص، برادر وهم خون طالبان به قلم داد. او به این گمان بود که با «ظهوراندن» وی همه چیز حکومت وغیرحکومت به هم می خورد و همه چیز تحت «قیادت» وی از صفر شروع خواهد شد. تاریخ افغانستان چنین خیال پردازی نا آموخته از روزگار را به خود ندیده است. آخرین قلابی که پرتاب کرد به سوی طالبان بود و گره زدن جنگ میانمار با تخریب تندیس های بودا. آن هم نه چسپید. آخر ایشان چه کار کند حالا؟ خسته شده و باید چیزی بشکند وصدا کند و یا لااقل کسانی او را آدرس بگیرند. هیچ کدام ازین محاسبات محقق نشده است. خیلی سخت است.