-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

ایران/آمریکا؛ طوفان در حال شکل گیری است


به گزارش سایت انتخاب خبر، هوشنگ امیراحمدی در یادداشتی نوشته است: مشکل آمریکا با کره شمالی و توجه دنیا به این بحران، باعث گردیده است که مشکل ایران و آمریکا در روابط بین الملل موقتا اهمیت نسبی خود را از دست بدهد. اما این وضعیت موقت است و با طوفانی که در رابطه ایران و آمریکا در حال شکل گیری است ایران بار دیگر خبر اول جهان خواهد شد.

وی نوشت: باید برای این طوفان آماده بود و از هر نوع رضایت خاطر در این باره اجتناب کرد. متاسفانه برجام نه تنها کمکی به بهبود رابطه نکرد باعث ایجاد رضایت خاطرغیرواقعی خطرناکی هم شده است. در واقع رابطه ایران و آمریکا در دوره پسابرجام بطور بی سابقه ای دچار تزلزل شده است. در واقع، در سی سالی که من دائما درون این رابطه زندگی کرده ام، هیچگاه تا این حد آینده آن دچار اضطراب نبوده است.

در همین زمینه، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در مطلبی با نام «جنگ بعدی در خاورمیانه» به احتمال برخورد سپاه پاسداران و اسرائیل در سوریه اشاره کرده است.