-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

روایت «لاادری» کاوه شفق از مرز نامریی میان فهم وجهل آدمی

انسان هم عجب معمایی است، از یک سو به مریخ رسیده،اتم را شکافته، مغز و قلب را عمل می کند، از سوی دیگر هنوز که هنوز است باور دارد که خدا زنی را حامله ساخت، یا جبرئیل را در غار کوهی فرستاد؛ از یک سو گاندی می شود و ماندیلا، از سوی دیگر اشرف غنی می شود و عبدالله. انسان معما نیست؟