-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

بت شکن نسل جوان افغانستان از بند رها شد


کاخ تاریخ از همین خشت ها بنا می شود. اما خطرات بعدی متوجه واحد دادشانی هنوز رفع نشده است.
این سخن دادشانی در مورد حکمتیار درتاریخ نوشته خواهد شد: " وقتی او را دیدم به ذهنم آمد که این آدم روی منبر پیغمبر ایستاده است، در حالی که خودش جنایتکار است، از بدی خیانت حرف می‌زند. برخاستم و گفتم خائن تویی و اقدام (به پرتاب کفش) کردم."