-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه

مفهوم گفتار فرمانده حضرت علی این بود که امریکا درحال تقویت و انتظام داعش در شمال افغانستان است و این ها اند که روس ها را مجبور می کنند که به سوی افغانستان تمرکز کند.