-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

حمله بر حکمتیار در مسجد هرات

گزارش شده که در خطبه نماز جمعه در مسجد جامع بزرگ هرات که حکمتیار درآن جا حضور داشته، مردی با پرتاب کفش به سوی حکمتیار خشم و غیظ خود را الله اکبر گویان علیه وی نشان داده و خواستار خروج وی از مسجد شده است.
درگزارش آمده است که فرد مذکور دو دقیقه پس از شروع سخنرانی حکمتیار بروی حمله کرده و نمازگزاران به گمان این که کدام شخص انتحاری درمسجد ظاهر شده، با فریاد و استغاثه به بیرون از مسجد فرار کرده اند.