-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

ببینید حزب اسلامی از ماهیت جنگ مهیب بین هند وچین چقدر بی خبراست!

حزب اسلامی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که هرچند نسل‌کشی مسلمانان در میانمار داری سابقۀ طولانی و خونین است، اما این عمل زمانی، بیش‌تر شدت گرفته که گروه طالبان مجسمه‌های بودا را در بامیان تخریب و فلم آن از سوی رسانه‌ها همه‌گانی شده‌است.
اشاره: جنگ میانمار به طالبان ربطی ندارد. چین درپی بلعیدن اراضی برون مرزی است. لاووس وکمبودیا وبرما لقمه های نخستین اند. چین به کفیدن آمده، فضای حیاتی کار دارد. این جنگ ده ها سال پیش زمینه سازی شده و اژدهای خاموش هندی با تمام قدرت علیه چین سینه کشیده است. انگیزه احتمالی راهبان بودایی درین جنگ، معلول ماجرا است؛ نه علت آن.