-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

برخی منابع در دارالانشآء شورای عالی صلح ادعا می کنند که استاد خلیلی زمینه های فساد اداری را گسترش داده است.
براساس گزارش، دکترغنی امسال سهمیه حجاج  اضافی وابسته به ریاست جمهوری را به ادارات مختلف دولتی  وأشخاص سیاسی توزیع نمود ازآن جمله ۵۰ پنجاه نفر سهمیه به شورای عالی صلح داده شده است.
ازاین جمله  ۱۰نفر را اکرم خپلواک رپیس دارالانشآء شورای عالی صلح  از آن خود کرد  متباقی ۴۰چهل نفر را استاد خلیلی به افراد خودش توزیع کرده است.