-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه

میوه بازی مرگ و دهشت در برما در سبد هند و چین ریخته می شود

یکی از راهبان بودایی نارنجی پوش به نام ترزا، هم درس من درکلاس انگلیسی است. او سال ها به عنوان مخالف دولت نظامی گر برما درتایلند فراری بوده و سپس به استرالیا پناهنده شده است.
می گوید: نظام سیاسی حاکم بر میانمار کاملن در دست چین است. نظامیان بر سر قدرت اند و سازمان جنگی میانمار در واقع یک گارنیزیون چین در خارج از چین است. ترزا تصریح می کند که آن سان سوچی درظاهر بر سریر قدرت نشسته است اما در واقع کمترین نفوذ و صلاحیتی درجلوگیری از کشتار مسلمانان ندارد. البته او می پذیرد که آن سان سوچی بخشی از پروژه به ظاهر مدنی غرب است.
اطلاعاتی خودم که برگرفته از شبکه های غیررسمی و نیمه رسمی جنوب آسیا است مشعر است که سرعت اقتصادی و جمیعت چین غیرقابل کنترول شده است و به فضای حیاتی تازه تر نیاز دارد. جغرافیای کنونی چین گام به گام شکل یک قفس را به خود می گیرد. احتمالن سازش اخیر بین چین و امریکا برسر کوریای شمالی، ربطی به ناگزیزی حیاتی چین برای دسترسی به فضای حیاتی دارد. گفته می شود که لاوس وکمبودیا درمیز معامله به چین واگذار شده اما اهمیت برما به خاطر لنگر سنگین دشمن سرسخت چین- ( هند) حیاتی تر است. 
منابع مرتبط با شبکه های اطلاعاتی غیررسمی چین گاه گاه آمار عجیبی روی صفحه مجازی می گذارد. در تازه ترین مورد آن ها گفته اند که هندی ها میلیون ها مسلمان جنوب آسیا عمدتن در بنگله دیش و برما را درچهارچوب یک نبرد استراتیژیک مخفی علیه چین آماده کرده اند. یکی از آسیب پذیری های چین، سیستم بسته و به شدت دکتاتوری آن در اداره داخلی است. هندی ها معتقدند که چین توان مقابله با اسلام گرایی مسلح را در دراز مدت ندارد و اقتصادش به سرعت کسر می آورد. تشدید عملیات اسلامی علیه چین،‌ جنگ را به طور طبیعی به سینگیانگ جنجالی انتقال می دهد.