-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه

اسناد تحصیلی شهزاد آریوبی جعلی است

رئيس جمهورقرار است چند نامزد وزیر تازه را به ولسی جرگه معرفی کند. درجمع برگزیده های دکترغنی، یکی هم شهزاد آریوبی است که در مقام وزارت مخابرات درنظر گرفته شده است. 
اما خبرهای واصله حاکی اند که اسناد تحصیلی شهزاد خان جعلی است و اوراق تحصیلی اش در پاکستان تهیه شده است. شهزاد تا صنف دهم در پاکستان درس خوانده و سند دانشگاه را در بدل پول به دست آورده است. دلیل همرسانی این نکته آن است که دکترغنی درمبارزه قدرت، به سردمدار تاریخی فساد مبدل شده است. او متعمد سیاسی نیاز دارد نه رهبر با کفایت امور مخابرات.