-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲, یکشنبه

دروغی به مقیاس رنج های افغانستان

فريد حميدی لوی سارنوال:
پس از اين تمام موارد جرايم انتخاباتي از سوي لوی سارنوالي و محاكم به گونه غير سياسي و بي طرفانه رسيده گي خواهد شد.