-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

پاسخ حمیرا «ثاقب» به شیخ الحدیث

استاد بزرگوار جناب آقاي سياف 
نقدي بر رقص زنان داشتيد ان هم در كشوري اسلامي كه نقدتان در اين جامعه و از منظر ديني قابل قبول است. 
اما از فساد اداري كه زنان در چرخه ان نابود ميشوند، چيزي نگفتيد. 
از فساد اخلاقي مرداني كه برای لقمه اي نان زنان نادار را مجبور به تن فروشي ميكند، چيزي نگفتيد.
از دختركان ساده ای كه غرق در شادماني های كودكانه از سوي ملای مسجد مورد تجاوز قرار ميگيرند، چيزي نگفتيد.
از زنان بيوه سربازان شهيد كه توسط مامورين حكومتي هتك حرمت مي شوند، چيزي نگفتيد.
از دختركان نوبالغي كه در سرك ها توسط تعدادي از مردان عياش هتك حرمت ميشوند، چيزي نگفتيد. 
از زناني كه توسط شوهران شان گوش و بيني بريده ميشوند، واداربه تن فروشي ميشوند، چيزي نگفتيد. فكر نمي كنيد وقت ان رسيده تا از واقعيت هاي زندگي زنان نيز صحبت كنيد؟