-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۶, یکشنبه

کدام نوع تروریست آماج قرار می گیرد؛ تروریست مفید یا تروریست مضر؟

نیویارک تایمز

به گزارش نیویارک تایمز سی ای آی تفاضا کرده است که اجازه یابد تا مراکز تروریستی را از هوا هدف قرار دهد. نویسنده این گزارش باور دارد که قصر سفید شاید این تقاضای سی آی‌ ای را بپذیرد اما در وزارت دفاع بعضی از مقام‌ها با این طرح مخالفت خواهند کرد. نیویارک تایمز می‌نویسد، اگر این صلاحیت به سی آی‌ ای داده شود، این اداره برای نخستین بار با استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت تروریستان را در افغانستان هدف خواهد گرفت.