-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۲, یکشنبه

مبارزه فری فایت سیر «بهادرزاده» با حریف استرالیایی اش را مشاهده کردم. درپایان بغضی درگلویم گره خورده بود که از سخن گفتن مانده بودم و می ترسیدم نفسم برای همیشه بند بیاید. از خرمن روان های چند نسل ما چقدر آتش بیداد گذر کرده است!
وقت پایان مسابقه به این اندیشه اندر شدم که افغانستان مجروح ما، علیه تمام جهان می جنگد تا زنده بماند. این تراژدی در تاریخ بشر این چنین دیده نشده است. علایمی مشهود است که افغانستان درحال خروج از آتش است. اما این همه رنج ها را که در پس چهره هریک از ما ذخیره شده اند، چه گونه از بین ببریم؟