-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۹, یکشنبه

گفته می شود که فعالیت های روزانه سفرای روسیه و امریکا و دیدار با شخصیت های سیاسی و با نفوذ افزایش یافته است. گویا تمهیداتی برای پی ریزی یک تشکیلات حکومتی پس از دکترغنی درجریان است.