-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

هههههههه مسلمانان را احمق پنداشته اند که به چیز بسیار کوچکی خوشحال می شوند و می توان امتیازات کلانی را از دست شان ربود.

 پوشش اسلامی مسخره سخنگوی روس
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سفر وزیر خارجه این کشور به عربستان با پوشش اسلامی ظاهر شد.