-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

پاشنه فشاری قدرت های جهان بر زخم کهنه کردستان

حافظ چقدر خوشبین بوده:
چون دور جهان یکسره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل 

شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این امر هشدار داد که همه پرسی کردستان عراق به بی ثباتی بیانجامد.
به نقل از روسیا الیوم، در بیانیه ای که با اجماع نظر ۱۵ عضو شورای امنیت صادر شد، این شورا پایبندی خود را نسبت به حاکمیت عراق و تمامیت اراضی این کشور ابراز کرد. در این بیانیه، شورای امنیت مخالفت خود را با این گام یک طرفه جهت برگزاری همه پرسی اعلام کرد.