-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

گام های مقدماتی برای اتحاد سیاسی مجدد بین حامدکرزی و جمیعت اسلامی

به نظر می رسد که جمیعت اسلامی وشورای نظار بار دیگر برای احراز کرسی ریاست جمهوری آینده با هم متحد شده اند. علت این امر تلاش های زیانبار گروه غنی- اتمر به هدف جا به جایی یک سیستم تک محوری قومی در بدنه دولت وحکومت است، رویکردی که زود تر از موعد پیش بینی شده با شکست رو به رو شد. ناکامی غنی- اتمر یک حادثه عبرت بار و تاریخی برای سیاسیون حاضر و رهبران آینده است. گروه دکترانورالحق احدی و استاد سیاف نیز این کاروان را همراهی می کنند. افول نفوذ سیاسی اتمر- گلبدین از همین حالا قابل تشخیص است. دکترغنی که دکترعبدالله را ماه ها وقت ملاقات نمی داد، اکنون مسیرعوض کرده وعلی الحساب به کاخ سپیدار رفته بود تا از رانش یگانه دیوار باقی مانده جلوگیری کند.