-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

امسال نگاه در سطح داخل و خارج در پاسداشت از کارنامه های آخرین چریک قرن - جاودانه یاد احمد شاه مسعود- طور دیگری بود. تلویزیون طلوع هم به طور معنا دار فعال شده بود و همایش ها در اروپا نیز چشمگیر بود. مهم ترین همایش در تالار پارلمان سلطنتی بریتانیا بود. به نظر می رسد که مجموع این نماد ها یک دنباله سیاسی را درعقب دارند. امریکا وجهان درآستانه سال ۲۰۰۱ در مذاکره با احمد شاه مسعود بزرگ ترین اشتباه استراتیژیک را مرتکب شدند. آن ها به هشدارهای مسعود در رابطه به توفان های بعدی شبکه های تروریستی توجهی نکردند. گمان بردند که شبکه ها همه تحت مدیریت اند. حالا که فرزندان نا مشروع از کنترول برون شده اند توجه به عناصر ضد طالب و داعش برای بهره برداری سیاسی درحال افزایش است.