-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

احمد شاه «مسعود» انتخاب امریکا وجهان نبود

خلاصه آن چه درجریان نوشتن کتاب «ردپای فرعون» دستیابم شد.

مرگ مسعود یک پروژه جهانی بود که به تایید مسکو وتهران هم رسیده بود. مذاکرات مسعود با امریکایی ها به اثر فشارهای پاکستان به بن بست خورده بود. مسعود خواستار رابطه مشروط با امریکا بود. او انتظار داشت که امریکا نه از راه اسلام آباد بلکه از راه واشنگتن با کابل رابطه مبتنی بر منافع دوجانبه داشته باشد؛ اما مسعود انتخاب امریکا نبود؛ او بود که پلان پنج فقره ای سازمان ملل متحد را که از حمایت امریکا برخوردار بود، درسال 1371- 1992 همزمان با سقوط دولت دکترنجیب الله بی اثر کرده بود. 
 پلان آمدن امریکایی ها به افغانستان در موجودیت مسعود نا ممکن بود. روس ها درضعف اقتصادی وفترت ناشی از فروپاشی تاریخی بودند وسیاست همگرایی با امریکا را دنبال می کردند.
 مسعود بعد از سفر به فرانسه قضیه را ختم شده پنداشته و حتی منتظریک حمله ای از یک زاویه ای اعلام ناشده علیه خودش بود فقط نمی توانست مشخص کند که چه وقت و درکجا چنین حمله ای روی خواهد داد. تا جایی که من مطلع هستم مسعود درآخرین ماه های دشوار جنگ با طالب از هند خواستار کمک شده بود، اما بعد از ارزیابی های زیاد مقامات هندی، رئیس سازمان اطلاعاتی هند به رهبران دهلی گفته بود که کمک های ما به مسعود، باعث نجات وی نخواهد شد. دیرشده است. نجات مسعود به سود هندوستان نیز نخواهند بود. امریکایی ها قصد ورود به منطقه را دارند. «بگذارید بیایند و به اراده خودشان به دهان شیر سقوط کنند.» منظور از دهان شیر، افغانستان است که با ورود هر قدرت خارجی، یک جنگ بی رحمانه و بی حاصل آغاز می شود که عاقبتش، شکست دولت مهاجم خارجی است. 
مسعود  زمانی از پنجشیر به احمدولی مسعود به لندن تماس گرفته و خواستارخریداری دستگاه های کشف و ردیابی  شده بود. او صریح به ولی مسعود گفته بود که به چنین دستگاهی نیاز دارد. او به این نتیجه رسیده بود که حمله از داخل و به کمک یارانی خاین انجام خواهد گرفت و چنین هم شد. 
انجنیرعارف شاهد زنده ترور مسعود ( تروریست دوم عرب تبار) را که زنده دستگیر شده بود بلافاصله تیرباران کرد. پیش از ترور مسعود یک رشته اعتراض ها درجمع نزدیکانش و افراد کمتر نزدیک به وی شروع شده بود و فکر می کردند که مسعود به تنهایی عامل ادامه جنگ است. من شخصاً این سخنان واشاره به این موضوع را از زبان مارشال فهیم هم شنیده ام. مسعود، فهیم، معلم نعیم، یونس قانونی و چند تای دیگر را در ماه های آخر زنده گیش از خود دور کرده بود. معلوم است که برآنان مشکوک بود.