-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۳, دوشنبه

نخستین جرقه واکنشی همه پرسی کردستان درافغانستان خواهد بود؟

از برگه فخرالدین قاری زاده 
 بشیر احمد تینج بر تجزیه احتمالی افغانستان هشدار داد. او، در صفحه فیسبوک اش نوشته است که:"ادامه سياست های قوم گرايانه، افغانستان را روزی به سرنوشت عراق (همه پرُسي برای جدايي كردستان) دچار خواهد ساخت."
یادداشت: اگر مسعود بارزانی درنیمه راه درهم شکسته شود و انقلاب تاریخی کردستان سبوتاژ شود، بازهم تاریخ نوینی که در افکار وروان مردم کردستان طلوع کرده، تا ابد فروغناک باقی می ماند. زلزلۀ کردستان بیشتر در سوریه و افغانستان احساس خواهد شد.