-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه

شبکه نهم خبری استرالیا درسایت رسمی خویش مقاله ای را به قلم مارک ساونوکونوکو انتشار داد که درآن آمده است: امریکا بم های عظیم هایدروجنی را تا کنون آزمایش کرده است که قرار تخمین ها به مقیاس ۱۲۰ مرتبه نسبت به بم هسته ای هایدروجنی که کوریای شمالی در پایان هفته آزمایش کرد، قوی تر بوده اند.  قدرت انفجار بم عظیم الجثه ای  موسوم به کاستل براوو که امریکا درسال ۱۹۴۵ انفجار داد به ۱۵۰۰۰ تن می رسید حال آن که قدرت انفجاری شش بم کوریای شمالی که از سال ۲۰۰۶ آزمایش شده، به اندازه صد تن بوده است.