-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

بخت آزمایی حکمتیار در هرات

حکمتیار رفته هرات که آن جا بخت بیازماید. درکابل و لغمان که چیزی حصول نشد. او درهرات گفته که حتی با کسانی که با وی جنگیده اند، حاضر به صلح است. اگر در 25 سال پیش این پیشنهاد مفید را مطرح می کند، یک توجیه یا کم وبیش فضیلتی داشت. چرا که در آن زمان جنگ ابزارهای عظیم دردو استقامت کابل مستقر کرده بود و کاروان لاری های بارگیری شده راکت های سکر بیست، سکرچهل و سکر شصت  بلاوقفه و شب و روز  از پاکستان به سوی چهار آسیاب در حرکت بودند. حالا چهار آسیاب ساکت است و جبهه جنگی حکمتیار هم صرفن یک تصور از دست رفته است. نتیجه صلح خواهی و جنگ طلبی حکمتیار در چنین احوالی یکسان است. اگر از زمان «ظهور» دو باره دست کم خاموشی اختیار می کرد، جایگاه به مراتب بهتری می داشت. دندوره های لفظی وابزاری که ایجاد کرد، از نظر تاثیر و بازتاب واپس به سوی خودش برگشت خوردند. درحیرتم که ایشان در نیم قرن سیاست نیاموخت. عجبا!