-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۹, یکشنبه

بنیاد مسعود در پانزده سال اخیر در زمینه پژوهش درباره مسعود شناسی کار چندانی انجام نداد. من خیلی سعی کردم احمد ولی  به این امر مهم تمرکز کند، نتیجه نداد. حالا نیز صرفن نردبان سازی مسعود زیاد مورد توجه است تا از آن طریق امتیاز حکومتی گرفته شود.  انتشار کتاب های توصیف آمیز هیچ به درد نمی خورد. قصه شفاهی جهاد و مقاومت نیز کدام میراثی به نسل بعدی مقاومت برجا نمی گذارد. جلسه بازی و چای نوشی و پسته خوری نیز با برنامه ریزی دقیق برای مکتوب کردن کارنامه های تاریخی مسعود هم آهنگی ندارد. حساب چند تا دزد پشقل فروش که از قبل جدا است.