-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه

توطئه های کلانی در راه است!

استمرار تاکتیک های باطل ارگ علیه عطا محمد «نور»
نویسنده این گزارش، شمس الدین خان، مبارز قدیمی و عدالت طلب است. مشارالیه درحال حاضر نیز از پیشگامان فعالان شورای نظار به شمار می رود.طبق اطلاعات به دست آمده قراراست در هفته آینده تغییراتی در کابینه و ولایات به وجود آید. گفته می شود در این تغییرات یکتن از پنجشیریان به حیث وزیر نیزمعرفی خواهد شد و با این اقدام شگاف میان پنجشیریان و بقیه تاجیکان را عمیق خواهد کرد.
همچنین قراراست استادعطامحمد نور یکتن از والیان موفق کشور و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی ازسمتش برکنار و به عوض وی امان خان همیمی والی پیشین غزنی تعیین گردد.
اطلاعات حاکیست که سفیرایالات متحده امریکادر دیداربا صلاح الدین ربانی حمایت کشورش را از ایشان اعلام داشته و برغنی فشار وارد کرده اند تا آقای ربانی را در سمت وزارت خارجه حفظ کند.
گفتنی است درتوطئه های آینده به منظورکنارزدن استاد عطامحمد نوروالی موفق بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و جلوگیری از اعتراضات بیشتر، حکومت شماری از تاجیکان را وارد کابینه خواهد کرد..
به گفته یک منبع آگاه رئیس جمهور غنی در دیدارش با صلاح الدین ربانی و استاد محمدمحقق در ارگ به صلاح الدین ربانی گفته است که شما در استراتیژی جدید باید نقش فعال و بیشتری ایفاکنید و دروزارت خارجه ازکلیه صلاحیت های تان استفاده نمائید.