-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

گزارش تازه ملل متحد، برتوافق گلبدین با غنی- اتمر هیچ علاقه نشان نداده است

سازمان ملل متحد درتوضیح نتایج بحث خود در باره افغانستان، ایجاد شورای نجات با شرکت جنرال دوستم، استاد عطا و استاد  محقق، تشکیل محور مردم به رهبری حامد کرزی و پایه گذاری شورای حراست وثبات به رهبری استاد سیاف را ثمره مخالفت های سیاسی ذات البینی و وارد شدن در میدان انتخاباتی توصیف کرده است. درگزارش ملل متحد گفته شده که دولت کابل در تلاش های صلح به «پیشرفت ملموسی» دست نیافته است. این اشاره ای است به توافق یک بخشی از حکومت با گلبدین حکمتیار که کمترین اثری مثبت بر وضعیت امنیتی وسیاسی کشور برجا نگذاشته است.