-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

نسخه امرالله «صالح» برای درمان تواب الدین «مخکش»

امرالله «صالح»
اقای ثواب الدین مخکش جوان است و او نباید در بقیه عمر خویش در عذاب داخلی بسوزد به همین خاطر من به ایشان کار مناسب و ملی در روند سبز افغانستان میدهم.


آیا جن ها در کنترول من اند ؟
آقای ثواب الدین مخکش رییس پالیسی و نظارت در اداره امور و طراح دستورات تبعیض، تعصب و تصفیه نژادی که در پی افتضاح اخیر استعفا داد گفته است که در وقت نان چاشت جن ها یا اجنت های امرالله صالح به کمپیوترم داخل شدند و اسناد را تقلبی ساختند تا مرا بدنام سازند. بعدن همین امرالله صالح فاشیست و قوم پرست آنرا کلان ساخت که جلو کار های ملی مرا بگیرند و منافع خود را دنبال کنند. امروز به توانایی های اجنه های زیر کنترول خود بالیدم. من اول این موضوع را در برگه بلال سروری خبرنگار توانای کشور دیدم که او خود پشتون تبار و از ولایت کنر است. بعدا هم این موضوع در روزنامه اطلاعات روز نشر شد. واکنش سوم از سوی سخنگوی قبلی اقای کرزی ایمل فیضی بود، واکنش چهارم از سوی زاخیل وال سفیر افغانستان در اسلام اباد بود . من نفر پنجم بودم که به آن پرداختم. اما امکان دارد که به اساس گفته آقای ثواب الدین مخکش جن های من بصورت نامری در جان و مغز همه خانه کرده و آنها بدون اراده خودی این همه حرف به زبان آوردند. بحث جن را جدی بگیرید. یک زمانی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا نیز شعبه ای را زیرنام "حس از دور" ساخته بود که نمیدانم حالا فعال است یا مهاجرت جن به آنجا توقف یافت. اقای ثواب الدین مخکش جوان است و او نباید در بقیه عمر خویش در عذاب داخلی بسوزد به همین خاطر من به ایشان کار مناسب و ملی در روند سبز افغانستان میدهم تا کمی در فضای آرام و دور از دغذغه های خود بزرگ بینی کار نمایند با آنکه اولین بار است نام او را میشنوم. برای هر تکلیف معالجه ای وجود دارد وچه بهتر که راه معقول معالجه تکلیف های تعصب را نیز تجربه کنیم. بخاطر اطمنان ایشان این نوشته از من است . کمپیوترم در اختیار خودم هست و اجنه در آن کاری ندارند.