-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

نماینده ولسی جرگه: کاروبار دکترغنی فقط با دزد های حرفه است

محمود سلیمان خیل وکیل پکتیا: شمیم جان کتوازی بی سواد است اما به حساب شایسته سالاری به حیث مقرر شده


بربنیاد خبر واصله به «گزارشنامه افغانستان» همایون همایون معاون اول ولسی جرگه  در یک مجلس با حضور سران لویه پکتیا گفت که اشرف غنی  آدم استفاده جو ویک دزد حرفوی است و به هیچ نوع ارزش ها پایبند نیست. همایون صریح گفت: برای اشرف غنی پول به کار است.
اقلیم لوی پکتیا درانتخابات ریاست جمهوری تمام قد به دفاع از غنی برخاسته بود.
براساس گزارش، محمود سلیمان خیل وکیل مردم پکتیکا در ولسی جرگه درصحبت با کوچی زازی رئیس معارف پکتیا گفته است که دکترغنی شمیم جان کتوازی والی برگزیده غنی سند صنف ۱۲ را از شپی لیسه پکتیکا جعلی به دست آورده اما رئیس جمهور دم از شایسته سالاری می زند و مدعی است که برای گزینش جنرالان شخصن «انترویو» می کند!

لابی های دوروپیش دکترغنی پیش ازین، دربدل رشوه، اختیار آن ولایت را به حاجی دین محمد تفویض کرده وفرزند  نابالغش را بالای مردم حکمران ساخته بود. آن پدر وبچه فقط کارشان با گمرگ و شهرداری بود و کدام مصروفیت دیگری نداشتند.  
درگزارش قید شده است که هیچ کدام پروژه عمرانی زیربنایی در لویه پکتیا انجام نشده است.