-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۷, جمعه

احتمال تجزیه کشورهای نا امن به شمول افغانستان

گزارش فرید احمدی- دوشنبهرجب میرزا، تحلیلگر تاجیکستان، می‌گوید، کار کُردها می‌تواند انگیزه همان گروه‌های جدای‌طلبی باشد، که در کشورهای ناامن فعال هستند، زیرا در این کشورها نه امنیت هست و نه حکومت‌هایی، که از تمامیّت ارزی آن‌ها حمایت کرده تواند:
«مثلاً، کشورهایی، نظیر عراق، سوریه، لویه و غیره هرچند در خریطه جهانی هستند، امّا منحیث یک کشور یکپارچه دیگر وجود ندارند. آن چه به افغانستان ربط می‌گیرد این است، که از قبل در این کشور روحیه‌های جدای‌ی خواهی از خود درک می‌دهند. مثلاً، سیاستمداران مطرح این کشور گاه – گاه مسئله یک دولت فدرالی، خراسان و پشتونستان در این کشور را به میان می‌گذارند. خلاصه، هیچ یک از کشورهای نامن از تجزیه ایمن نیست. در پاکستان و ایران بلوج‌ها سال‌هاست، که از استقلالیت حرف می‌زنند و هم در هند مسلمانان کشمیر و در چین – اویغورها. از بس که این کشورها قویترند، روی تجزیی‌طلبی کمتر سرمایه گذاشته می‌شود»
در همین‌حال، کارشناسان تاجیک بر این اشارت می‌کنند، که تجزیه کشورهای نامن یک طرح تحت نظارت کشورهای ابرقدرت است، امّا آن‌ها نیز پلّه تراز و را می‌بینند، که به کدام طرف میل می‌کند، تا با هزینه خیلی کمتر از وضع سود بردارند. آن‌ها می‌گویند، استقلالیّت یک قوم یا ملّت باید از راه متمدّن صورت‌گیرد و راه کُردستان برای ثبات و خودکفایی خیلی طولانی خواهد بود.